Det Tekniske Universitet Tammerfors i Finland, har ved renoveringer med altanlukninger registreret en energibesparelse på helt op til 10,7 %. De inddækkede altaners indvendige temperatur steg påviseligt med 1,5-2,5 °C.

Læs også Sbi.dk´s rapport på en renoverings sag i Aalborg.

Beboerne sparer en fjerdedel af varmeregningen efter facaderenovering med glas

Byggeforskere leverede ideerne til, hvordan man kunne forbedre facaderenoveringen af en ældre etageejendom, og i dag har beboerne ikke blot fået en meget lavere varmeregning, de er også sluppet for mange af de fejl og mangler, som ellers ofte ses i forbindelse med glasuderum.

Beboerne i Brandstrupsgade 14 i Aalborg har grund til at være glade. Ikke nok med, at de har fået udvidet boligen med et nyt rum, der det meste af året ligger badet i dagslys – de har også sparet 26 pct. af varmeregningen.
Det skyldes alt sammen, at facaderenoveringen af deres ejendom er blevet til i et samarbejde mellem forskere fra By og Byg og arkitektvirksomheden Byens Tegnestue ApS. Forskerne har først indsamlet erfaringer fra ni eksisterende byggerier med glasuderum, og derefter har arkitekterne brugt erfaringerne til at forebygge lignede problemer ved renoveringen af ejendommen i Aalborg.

Besparelsen på varmeregningen har man bl.a. opnået ved at placere altanerne på den sydvendte facade, hvor man også har opført en solvæg. Solvæggen fungerer som en luftsolfanger, der udnytter solens varme til at forvarme ventilationsluften. Derudover har hele ejendommen fået nye energivinduer, og der er opsat energialarmer på altandørene. Alarmerne giver beboerne en høflig påmindelse, når de bør lukke døren for at spare på varmen. Det er i øvrigt værd at bemærke, at renoveringen af Brandstrupsgade 14 ikke har kostet mere end andre lignende renoveringer med glasuderum.

Faktaboks:
Energibesparelserne i Brandstrupsgade 14 i Aalborg er opnået med følgende virkemidler:

•Nye altantårne med glasinddækkede uderum er monteret på ejendommens sydvendte facade foran den eksisterende facade

•En solvæg af glas er opført mellem altantårnene på facaden af den nu nedlagte bitrappe. Væggen fungerer som en luftsolfanger, der udnytter solens varme til at forvarme ventilationsluften

•Erstatningsluften for den luft, der udsuges af den mekaniske ventilation i de nye baderum, hentes primært som forvarmet luft via åbninger ud til altan og solvæg

•Der er isoleret mod tag og kælder

•Gamle vinduer er udskiftet med nye energi-vinduer (balancevinduer)

•Energialarmer er opsat på altandøre

Indeklimaet i uderummene er forbedret med følgende virkemidler:

•Nye balancevinduer tillader beboerne at åbne halvdelen af uderummets facade, så temperaturen hurtigt kan sænkes

•Naturlig ventilation via åbninger i uderummets top og bund sikrer ventilation af uderummet, når beboerne ikke er hjemme

•Solafskærmning i form af indvendige metalpersienner nedsætter solindfaldet på varme dage

By og Byg har udgivet en rapport om forsøgsbyggeriet i Aalborg:
By og Byg Resultater 005: Facaderenovering med glas, Se den komplette rapport på  http://www.sbi.dk